หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2565
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษา ...
2022-12-07 15:08:26
“ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำทัพชาว CIM ร่วมพลิกโฉมวิทยาลัย”
+70วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมวิทยาลัยนวัตกรรมและกา ...
2022-12-07 13:44:48
นักศึกษาฯเข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Marathron 2022
+27ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-12-07 13:44:02
ข่าวย้อนหลัง