ติดต่อเรา


ติดต่อสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

Call. 02-160-1183
Fax. 02-160-1184

ที่ตั้งสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

เลขที่ 1 อาคาร 37 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

College of Innovation and Management
Heamwadeephithak building (37)
No.1 U-thongnok street , Dusit,Bangkok 10300