เอกสารดาวน์โหลด  ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่สามารถติดต่อเพื่อรับบัตรนักศึกษาได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางแรก สามารถรับบัตรได้ที่ ชั้น 4 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

ช่องทางที่สอง สามารถไปรับบัตรได้ที่ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี
ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

???? เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www2.it.kmutnb.ac.th/thai/readnews.asp?id=5511

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MIS Family ครับ