หน้าหลัก > ประกาศ > มหาวิทยาลัย > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) ฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) ฯ

admin mis
2022-12-07 13:41:55


ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา