หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2565
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2565

admin mis
2022-12-07 15:08:26


วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  พร้อมด้วย นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet